Velkommen til Åpen Dag

Velkommen til Åpen Dag
 
Det er åpen dag på følgende datoer:
 
Torsdag 03/05 kl16:00 til 18:30
Lørdag 26/05 kl 10:00 til 16:00
Mandag 28/05 kl 16:00 til 18:30
Torsdag 31/05 kl 16:00 til 18:30
Søndag 03/06 kl 10:00 til 16:00
 
For mer info. sjekk linken under eller ta kontakt på klatringbif@gmail.com
 
http://klatringbif.no/tilbud/open-dag/
 
Vi ønsker alle velkommen 🙂