Resultat av spørreundersøkelsen

Her er resultatet av spørreundersøkelsen. Det var 10 spørsmål, hvor man svarte hvor enig man var med spørsmålene:

  1. Helt uening
  2. Litt uenig
  3. Hverken eller / Vet ikke
  4. Litt enig
  5. Helt enig

Spørreundersøkelse2016

Vi fikk også veldig mange fine og konstruktive tilbakemeldinger. Vi har tatt vare på alle, og vil gå igjennom disse så snart vi starter opp igjen til høsten.

Ha en fin sommer.