Resultat av spørreundersøkelsen for Høst 2016

Vi fikk inn veldig få besvarelser. Ca. 11% svarte på undersøkelsen, og av disse var de fleste nye elever. Her er resultatet (1 er “veldig uenig” og 5 er “veldig enig”):

De som svarte ga fine tilbakelemdinger. De fleste positive, men også noen klager på at klassene er for store, og at det blir mye venting. Vi har diskutert dette, men har valgt å fortsette som før. Alternativene vi har:

  • Ansette en instruktør til: Det er ikke økonomisk forsvarlig av BIF å gjøre dette nå.
  • Bruke flere hjelpeinstruktører: De er vanskelig å finne, og det er ikke alltid de kan stille (skole og andre ting kommer ofte i veien). Det er også et økonomisk spørsmål, men det absolutt største problemet er å finne noen.
  • Ha mindre klasser: Da ville færre fått muligheten til å prøve klatring i nærområdet.

Tenk også på at jo mer erfaring eleven får, jo mer selvstendig blir han/hun. Og når Shane blir trygg på at elevene klarer seg selv, så trenger de mindre tilsyn, og det blir mer tid til klatring. Etterhvert som de har bygget seg opp litt styrke, og begynner å klatre ruter, vil de også få mer direkte instruksjon fra Shane.

Vår hovedfokus er at så mange som mulig får et tilbud om klatring som er rimelig, og som ikke forutsetter at man må delta i helgene, eller at foreldrene må stille til dugnad. Vi ser at de fleste som er hos oss, ikke nødvendigvis er her for å bli så gode klatrere. De er her for å ha et alternativ til PC og Nettbrett, og lagidrett er kanskje ikke for dem. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle. En annen ting er at hvis man vil ta klatring seriøst, så må man trene mye, og klatre flere ganger i uken. Det er mulig hos oss, men da må eleven være godt motivert, da mye er opp til han/henne selv. Hos oss er det helt greit å ikke ta det så seriøst, bare klatre en gang i uken, og ha det gøy. Vi håper jo selvfølgelig at den ene gangen i uken fører til økt interesse, og at man selv øker mengden trening etterhvert som man vokser og får mer erfaring. 

Vi oppfordrer foreldre til å klatre med barna sine i helgene. Vi har lenge prøvd å få til klatring i helgen, men det er få som stiller. Vi har derfor ikke fast åpent. Sjekk kalenderen i menyen. Det hadde vært veldig moro å fått til en fast gruppe i helgene. 

Til slutt vil jeg bare oppfordre alle foreldre som har spørsmål, om å komme ned i hallen og snakke direkte med Shane før eller etter trening.

Vennlig Hilsen
Arve Hansen
Styreformann i klatregruppa