Gratis medlemskort ved Kjøp av KlippeKort

Kjøp av Klippekort pr dags dato inkluderer medlemskort ut 2015

For mer info og kjøp av klippekort ta kontakt med Trine på Tlf: 22622299 (09.00 til 15.00): trine@bjorndal-if.no