Fortsatt plasser igjen på sommerskolen

Per i dag er det 2 plasser igjen både i uke 26 og uke 33.