Åpent Søndag 29/03 for de med Klippekort

Åpent for de med Klippekort Søndag 29/03  kl11:00 til 15:00