Åpent Dag Lørdag 22/11 fra 10 – 16

“Åpen dag” er for barn som ikke har klatret før, slik at de kan prøve uten at det koster noe. Vi gjør oppmerksom på at en voksen må være med, og vil å opplæring i hvordan han/hun sikrer barnet.

De som har klippekort kan også klatre i dette tidsrommet.